Medier


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Hvordan prater populistene?

I et nytt EU-nettverk skal forskerne se på populistisk kommunikasjon og hvordan den påvirker andre politiske partier og oss. En norsk professor leder prosjektet.

Dialekt er forbeholdt Facebook

En melding til en kollega sendes på bokmål, mens til en nær venn bruker man gjerne dialekt. Hvorfor er det slik?

Slik knekker du en politiker

Det er både enkelt og risikofritt å legge en person politisk død. Alt du trenger, er evnen til å skandalisere – og en venn i mediebransjen.

Mobilens mørke sider

Karbonavtrykket fra eletronikkindustrien er på nivå med samlet utslipp fra verdens flytrafikk.

Digital omsorg

Trykk og temperatur overvåkes i oljerørledninger, og sensorer sier fra når bilen vår krenger. Men hva med bestemor? Sjekkes blodtrykket hennes, og varsles vi når hun faller?

Gemini.no logo

Samspist før valget

Norske politikere og journalister har hyppigere uformell kontakt enn sine svenske kolleger.

Gemini.no logo

Trøndersk mobil for Al Jazeera

Mangel på PC-er og dårlig utbygd Internett, har fått Al Jazeera til å satse på mobilversjon av nettsiden. Den tekniske løsningen er levert av et trøndersk firma.

Gemini.no logo

Spis med livet som innsats

Lever vi av maten – eller dør vi av den? Når mediene omtaler mat, får vi helst inntrykk av det siste.

Gemini.no logo

Boksing og demokrati

Litteraturviter Bodil Børset analyserer radiomediets utvikling gjennom sportssendinger. Hun bruker fem legendariske boksekamper som eksempler.

Gemini.no logo

Ekstremvær i medienes klimadekning

Hvordan fremstilles klimatrusselen i norske medier? Journalisters trang til å dramatisere saker om klimatrusselen resulterer ofte i fokus på de mest pessimistiske klimamodellene, og om splid i forskningsmiljøet.