Double exposure of success businessman using digital tablet with

Digitale fortellerverktøy

Next Media er navnet på et nytt nettverk for medieinnovasjon i Trondheim. Det skal være en arena for å dele kunnskap og drive prosjekter. Ett av disse dreier seg om å utforske digitale fortellerverktøy. Et annet prosjekt er knyttet opp mot intelligente søk. Tanken er å bygge opp en innovasjonsklynge med utgangspunkt i mediehus, leverandører og kunnskapsmiljøer.

Bak prosjektet står New Media Network og Polaris Media, i samarbeid med NTNU. Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Innovasjon Norge har bidratt til finansieringen. Professor Andrew Perkis ved NTNU er styringsleder for prosjektet.