CoSSMic skal styre huseierens strømforbruk automatisk, jevne ut toppbelastningene i et nabaolag og sørge for at du har mindre behov for å lagre strøm. Fotot: ThinkStock.

Sjekker og utjevner strømbruk for nabolaget

  • Av
    Publisert 03.07.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Når stadig flere norske husstander får et par elbiler som skal lades om natta, vil det da kollidere med forventningene om en varm morgendusj og nystekt brød til frokost?

Dette er nettselskapenes hodepine. I tillegg er det problemer som: Hva hjelper det om enkelte huseiere kanskje har installert et rimelig solcelleanlegg på taket – når sola steiker om formiddagen og ingen er hjemme for å bruke energien? Batterier med tilstrekkelig lagringskapasitet er dyre. Da vegrer også huseiere seg for å gjøre investeringer.

Fra problem til mulighet

Men fortvil ikke. EU-prosjektet CoSSMic, som startet opp i fjor, vil sørge for et system som skal styre huseierens strømforbruk automatisk, jevne ut toppbelastningen i et nabolag og gjøre at du vil ha mindre behov for lagring.

Om mer av solenergien kan utnyttes med mindre behov for lagringskapasitet, vil dette også gi betydelige reduksjoner i strømutgiftene for beboerne.

FAKTA:

  • EU-prosjektet CoSSMic - Collaborating Solar powered Smart Microgrids (2013- 2016)

 

  • Det delfinansieres fra EUs sjuende rammeprogram med rundt 3,3 millioner euro. Budsjettet er totalt på ca 4,3 millioner euro (ca 35 millioner kroner).

 

  • Cossmic skal prøve ut teknologien i to nabolag med både solceller og smart husholdningsutstyr i Italia og i Tyskland. S

Ut fra beboernes behov

SINTEF leder prosjektet der man er i gang med å utvikle det nye IKT-systemet.

– Styringen av strømbruken vil skje automatisk, og være basert på regler som beboerne eller eierne av bygningene har satt opp, forteller Svein Olav Hallsteinsen på SINTEF.
– Systemet vil for eksempel sørge for at ikke alle elbilene lades samtidig, men heller i sekvens. Likevel skal bilene være fulladet når de skal brukes. Det samme gjelder for varme- og kjøleanlegg som varmtvannsberedere, frysere og vaske- og oppvaskmaskiner.

Mye av teknologien finnes

Mye av målet med prosjektet er å jevne ut toppbelastningen i et nabolag, og det meste av teknologien for å få til dette, finnes allerede. Det eksisterer frysere og varmtvannsbeholdere som kan kommunisere med solcelleanlegg. Solcelleanlegget kan da lagre overskuddsenergien i en nedsenket temperatur i fryseren (-25 grader celsius) eller i en øket temperatur på en varmtvannsbereder (90 grader celsius). Og vask av klær og oppvask kan deles opp i sekvenser; man trenger ikke å ta hele vaske- programmet i ett.

Uttesting

Systemet skal prøves ut i to installasjoner i Tyskland og Italia, og de involverte husstandene vil delta aktivt i utformingen.
Samtidig må forskerne sørge for å opprettholde en datasikkerhet som gjør det umulig å hacke systemet og få adgang til sensitive data eller mulighet for sabotasje.