Nye bøker: Husmoras gullalder

Anne Marit Myrstad:

Husmora i fokus: Den norske husmorfilmen 1953–1972

Akademika

 

 

Denne boka gir den første samlede framstillingen av en særegen del av norsk filmhistorie: de timelange husmorfilmene som i 20 år trakk husmødre til kinomørket. Første del av boka viser utviklingen av denne reklamefilmsjangeren, fra etableringen og fram mot 1960-tallet. Bokas andre del utforsker selve filmene. Forfatteren tar for seg henvendelsen til og framstillingen av husmora, og ser på hvordan filmenes bilde av henne endres med tida.

Myrstad er førsteamanuensis i filmvitenskap ved NTNUs Institutt for kunst- og medievitenskap.