Kamera rettet mot politiker blant folk

Politisk ekspertspråk forvirrer

Mange sliter med å forstå politisk journalistikk. Ekspertkommentatorene, som helst skal «oversette» det vanskelige politikerspråket, gjør det enda vanskeligere. Dermed bidrar de til å minske nyhetsforståelsen ytterligere.

Det viser en undersøkelse utført av professor i mediesosiologi ved NTNU, Toril Aalberg, og masterstudent Eva-Therese Grøttum. De har analysert bruk av eksperter som kilder i politiske nyhetsinnslag i valgkampen foran stortingsvalget i 2009, og fant en rekke kompliserte begreper og metaforer som ikke ble forklart. Svært mange av medieinnslagene forutsatte at leseren/lytteren/seeren hadde mye forkunnskap om politikk.