Dame med telefon på pride

Mediene overtar som påvirkningsarena

En studie utført av forskningssenteret for miljøvennlig energi, CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy), har analysert den formelle konsesjonsprosessen og mediedekningen i 2010 rundt de såkalte «monstermastene» i Hardanger.

Analysen fra SINTEF-forskerne viser at mediene har fungert som alternative kanaler til den formelle prosessen. Her har motstandere av luftledningsalternativet formidlet sine meninger om myndighetenes forvaltningspraksis og endelige beslutninger. Samtidig har flere av disse motstanderne valgt å ikke delta aktivt i den formelle prosessen.