Barn og familie


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Babylykke til salgs

Surrogati er forbudt i Norge, og skaper debatt. Men surrogati er ikke et nytt fenomen. Det er til og med beskrevet i Bibelen.

Tøffe i toppen

En internasjonal undersøkelse viser at norske skolebarn har god psykisk helse. Av 27 land ligger Norge som nummer ti på lista.

Gemini.no logo

Arvelige smerter

Nesten halvparten av ungdommene i en helseundersøkelse fortalte om uspesifikke […]

Gemini.no logo

Babyer på flyttefot hver uke

Ett av fire barn får to hjem etter en skilsmisse. Flere av landets skilsmissemeklere er bekymret over at også stadig flere babyer ender opp som ukependlere mellom foreldrene.

Gemini.no logo

Små barn, store problemer

Sju prosent av norske førskolebarn har psykiske lidelser. Det er langt færre enn i USA – men likevel viktig å gripe fatt i tidlig.

Gemini.no logo

Skilsmissebarn savner tid alene

Stadig flere skilsmissebarn bor annenhver uke hos mor og far. Men delt bosted kan føre til at ungene får for lite tid alene.

Eit hjelpelaust offer?

Millionar av afrikanske ungar har mista foreldra i aids. Dei fleste blir tatt godt hand om – av sine eigne.

Gemini.no logo

Mors fravær kan gi stress

Mannspanelet og politikere vil gi mer av fødselspermisjonen til far. NTNU-forsker Turid Suzanne Berg-Nielsen mener at mors fravær kan ha potensielle skadevirkninger på barna.