Ung mor med unge i sykkelvogn

Unge mødre sliter mest

Det tærer hardt på mors helse å ha et funksjonshemmet barn, mer enn på fars. Og verst er det for de unge mødrene. Det går fram av en rapport utarbeidet ved NTNU Samfunnsforskning. Det er særlig kampen mot kommunen – rutiner, stengsler og terskler mot hjelpeapparatet – som sliter på helsa.

I tillegg får et funksjonshemmet barn konsekvenser for mors karriere – men sjelden for fars. Mødrene går sjeldnere ut i jobb, og senere. Unntaket er hvis de har høy utdanning, da er yrkesdeltagelsen som hos andre.