bøker

NYE BØKER: Om funksjonshemning – og fattigdom

NYE BØKER Om funksjonshemning – og fattigdomOm funksjonshemning – og fattigdom

Arne H. Eide og Benedicte Ingstad

Poverty and Disability. A Global Challenge.

Policy Press (UK)

Funksjonshemmede i fattige land møter store utfordringer i sitt dagligliv, og har høy risiko for å forbli blant de fattigste resten av sitt liv.

Begrenset tilgang til helse- og undervisningstilbud, og diskriminerende holdninger og praksis i omgivelsene, er blant nøkkelfaktorene som driver dem inn i fattigdommen og holder dem der.

Boka gir et tverrkulturelt perspektiv på fattigdom og funksjonshemning – og hvordan ulike mestringsstrategier oppstår i ulike kontekster. Målet med boka er å gi mennesker med funksjonshemning en stemme i den globale kampen mot fattigdom. En dypere innsikt i livene til den enkelte vil være nødvendig i ethvert forsøk på å bryte sammenhengen mellom funksjonshemning og fattigdom.

Eide er forsker og Ingstad er rådgiver ved SINTEF.