Nye bøker: Asylsøkere på vent

Marko Valenta og Berit Berg (red.):

Asylsøker. I velferdsstatens venterom.

Universitetsforlaget

Asylsøkere i Norge opplever at framtiden deres ligger i hendene på myndighetene. De befinner seg på mange måter i «velferdsstatens venterom». Boka gir innsikt i hvilke utfordringer som ligger der, både på system- og på individnivå, når det gjelder identifisering, mottak og retur av asylsøkere. Den belyser situasjonen for asylsøkere som nettopp har kommet, tiden de tilbringer på mottak, avviste asylsøkeres kamp mot uttransportering, deres liv utenfor mottakssystemet, og hva som skjer ved retur til hjemlandet. Forfatterne analyserer også utviklingstrekk, trender og oppgaveløsing i asylpolitikken.

Redaktørene er ansatt ved NTNU Samfunnsforskning.