Norsk senter for samfunnsforskning

Den store klassereisen

Av ikke-vestlige innvandrere er vietnameserne blant dem som har klart seg best i Norge. Hva kan det skyldes?