Skrivebok

Funksjonshemmede holdes utenfor

Funksjonshemmede barn som går på vanlig skole, blir ensomme av mye spesialundervisning utenfor klasserommet. Det viser doktoravhandlingen «Å vokse opp med funksjonshemming i skole og blant jevnaldrende», skrevet av Christian Wendelborg ved NTNU Samfunnsforskning. Avhandlingen viser at det fortsatt finnes mange spesialklasser og spesialskoler for funksjonshemmede barn i kommunal regi. Det er også en økning i bruken av det. Barn som tas mye ut av klassen, er mer ensomme på fritida enn barn som tas lite ut av klassen. Dette gjelder samme hvilken type funksjonshemming barna har.