sykeseng

Funksjonshemming øker hiv-risikoen

Foto: SINTEF

Foto: SINTEF

En studie gjennomført blant funksjonshemmede i Sør-Afrika har kartlagt kunnskaper og holdninger til hiv/aids. Ifølge prosjektleder Arne Henning Eide i SINTEF er manglende kunnskap om prevensjon og smitterisiko en av de største risikofaktorene for smitte. De funksjonshemmede har dårligere mulighet til å skaffe seg utdanning, lever ofte i fattigdom og mottar lite informasjon om sykdommen.

Gruppen har også større vansker med å komme seg til lege og helsetjenester enn funksjonsfriske, og mange blir møtt med diskriminerende holdninger i helsetjenesten. Funnene har resultert i at myndighetene i Sør-Afrika endrer nå sin nasjonale aids-strategi. Prosjektet er finansiert av Sør-Afrikas nasjonale forskningsinstitutt og Norges forskningsråd.