Vanskelig møte med barnevernet

I møte med norsk barnevern opplever mange minoritetsforeldre at de verken blir forstått, respektert eller lyttet til.

Dette går fram av Bente Nes Aadnesens doktorgradsarbeid ved NTNU, der hun har intervjuet både saksbehandlere i barnevernet og foreldre med minoritetsbakgrunn. Forskeren etterlyser tid til mer dialog og refleksjon fra barnevernets side, og større forståelse for storfamiliens plass – og ressurser – i minoritetsgrupper. Hun understreker også nødvendigheten av god tolking.