babyer

Babyer blir ukependlere

Ett av fire barn får to hjem etter en skilsmisse, men de blir sjelden spurt om de ønsker dette selv. Flere av landets skilsmissemeklere er bekymret over at også stadig flere babyer ender opp som ukependlere mellom foreldrene.

Dette går fram av en evaluering av den obligatoriske meklingen som alle foreldre med felles barn under 16 år må gjennom hvis de skiller lag. Evalueringen er gjort av seniorforsker Gry Mette D. Haugen ved NTNU, i samarbeid med SINTEF Helse. Haugen mener at det burde ha vært utarbeidet offentlige retningslinjer for hvor små barna kan være før de skal ha to hjem.