NYE BØKER: Barns beste?

Anne Trine Kjørholt (red.): Barn som samfunnsborgere – til barns beste?

Universitetsforlaget

Barns rett til medvirkning – i samfunnet, i egne liv og i egne saker – begrunnes i både barnekonvensjonen og implementeringen av den i lovgivningen. Men det handler også om sosialiseringen til å være aktive deltakere i eget liv og i samfunnet, og om nye voksenroller.

Denne antologien presenterer hvilke muligheter det gir når barn behandles som samfunnsborgere. Vi får en oversikt over hvilke juridiske rettigheter som gjelder, samtidig som ulike perspektiver og problemstilinger knyttet til barns deltakelse drøftes.

Temaene spenner fra etiske spørsmål knyttet til tingliggjøring av barn i medisinsk teknologi, til hvordan barn får si sin mening når retten skal avgjøre samvær med foreldre etter skilsmisse. Hvordan oppfatter barn sine borgerrettigheter, hvilken betydning har det å si sin mening, og når er det viktig å bestemme?

Anne Trine Kjørholt er leder og førsteamanuensis ved Norsk senter for barneforskning ved NTNU.