Uenighet om barna

Foreldremekling er i dag obligatorisk for foreldre med barn under 16 år før separasjon eller skilsmisse. Hensikten er blant annet å få til gode ordninger for barnefordelingen.

En fersk rapport fra SINTEF viser at én av fire meklinger ender uten enighet om barnefordelingen. For de 3000 barna som berøres av dette, er situasjonen dramatisk, og nå vil de politiske partiene legge mer press på foreldrene gjennom å legge flere obligatoriske meklingstimer ved skilsmisse.