Ikke skilsmissefaktor

Det er færre skilsmisser i familier med funksjonshemmede barn. Det går fram av NTNU-prosjektet «Å vokse opp med funksjonshemming i dagens Norge». Forskningen til stipendiat Hege

Lundby viser at en større andel foreldre til funksjonshemmede barn bor sammen enn ellers i befolkningen, og en større andel er gift.