Nye bøker: Når barna er offline

  • Publisert 01.06.11

Denne boka handler om hvilke tradisjonelle uteleker barn leker i dag, parallelt med livet online.

Kjetil Steinsholt: Barns uteleker, Tapir akademisk forlag

Barn vokser opp i en verden fylt av digitale teknologier og medier. Livet online har trengt inn i de fleste av barns livsområder, forandret deres sosiale liv, kultur, lek og ikke minst forståelsen av hvem de selv er. Leken har på mange måter flyttet innendørs og blitt stadig mer mediemettet. Likevel har de fleste barn et rikt liv offline. Denne boka handler om hvilke tradisjonelle uteleker barn leker i dag, parallelt med livet online. Den beskriver lekene gjennom bilder og tekst og vil være en god oversikt for alle som arbeider med barn eller selv har barn.

Forfatteren er professor i pedagogikk ved NTNU.