Bærekraft


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Elektrisk transport i medvind

Forskere vil fjerne det største problemet for elbilmarkedet: Angsten for ikke å nå fram til neste ladestasjon.

Måler lystgass i bondens åker

Kan bonden bli rikere og utslippet av klimagasser synke, om gjødslingen legges om? En selvgående robot skal gi oss svaret.

Fisk med klimaregnskap

Norsk sjømat er noe av den mest klimavennlige maten du kan spise. I dag presenteres en ny standard som skal gjøre det lettere å sammenlikne hvor klimavennlig ulike sjømatprodukter er.

Kan rense sur nedbør fra Kinas kullkraftverk

Kjemiprofessor Olav Erga har utviklet en banebrytende metode for å rense avgasser som skaper sur nedbør. Han tror Kina kan bli det første landet som satser massivt på denne renseprosessen.

Heder til teknologiutviklere

Han har i et halvt århundre forsket på hvordan man kan skille ut skadelige gasser fra utslipp. Onsdag kveld var professor Olav Erga fra NTNU en av tre prisvinnere under Technoport Awards.

Byers ville vekst

Hvert år øker folketallet i verdens byer med 60 millioner mennesker. Hva gjør byplanleggerne da?

Gemini.no logo

Kraftrefseren

Energiforsker Audun Ruud håper at Norge snart får så hatten passer, av EU.

Trøste og bære

«Det er idioti å bruke matvarer som drivstoff. Matvareproduksjon forbruker dessuten mye fossil energi.»

Er miljøarbeid fredsskapende?

Klimaforkjemperen Al Gore mottar Nobels fredspris den 10. desember. Ny norsk forskning tyder på at det ikke er en sammenheng mellom miljøkrise og væpnet konflikt.

fabrikkpipe
KORTNYTT

Bioblindspor?

Flytende biodrivstoff er det motsatte av miljøvennlig, sier NTNU-forsker Rolf […]

Et lite stykke SVERIGE

Det ble verken Skogn eller Kårstø. Verdens første kraftverk med CO2-fangst blir svensk – og kommer midt på landsbygda i det tidligere DDR.

Bølgeforskningen sabotert

Professor emeritus Johannes Falnes ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er […]