FN søker hjelp hos studentene

– Vi trenger deres hjelp, sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon til studentenes energitoppmøte på NTNU.

Foto: UN Photo

Foto: UN Photo

“I invite all of you to join my Sustainable Energy for All initiative … we need your help, your fresh way of looking at the world – your world. We need you to ask the provocative, necessary questions, and identify the solutions, that will stimulate the green economy of the future”, sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon i brev til studentenes energitoppmøte på NTNU, ISES2013.

Brevet kom i går, på den første dagen av International Student Energy Summit som holdes på NTNU Gløshaugen denne uka. Mer enn 400 studenter fra over 60 nasjoner møter dagens energiledere.

– Det er en ære å få en slik anerkjennelse og invitasjon fra FNs generalsekretær. Dette viser at arbeidet vi har gjort er bra og at det blir anerkjent, og det er vi stolte over, forteller Alexander Hanssen, NTNU-student og leder for ISES 2013.

Les brevet.

Fremtidens energiledere

FN-brev– Vi har bestemt oss for å lage et såkalt ‘whitepaper’ fra ISES til generalsekretærens ‘Sustainable Energy for All initiative’. Dette dokumentet skal utarbeides fra diskusjonene under ISES og spesielt i Energy for All-panelet i dag, samt en workshop i etterkant av dette.

Så generalsekretærens skal få et fyldig svar på brevet vi fikk. Vi har ønsket å være fremtidens energiledere, og dette er et steg på veien dit, sier Alexander Hanssen.

– På ISES får studenter muligheten til å møte dagens ledere for å lære av dem, men også for å lære bort. Begge generasjoner har noe å lære av hverandre. Den eldre generasjonen har lang erfaring, men studenter er flinke til å tenke nytt. Vi har enda ikke lært hva som er umulig, sier Hanssen.

“The leadership of youth is essential for meeting the demands of sustainable development.”

Energi for alle

I brevet fra generalsekretæren inviteres ISES til å bidra til hans ‘Sustainable Energy for All initiative’.

– I dette initiativet fokuserer FN på energitilgang, energieffektivitet og økt andel fornybar energi, forklarer Hanssen. – Vi mener at alle disse områdene belyses i ISES 2013 program, men vi har valgt å fokusere spesielt på energitilgang gjennom en paneldialog hvor seks deltakere med ulike erfaringer og syn på energitilgang skal samtale.

Panelet kalles ‘Energy for all’ og består blant annet av Liberias energiminister.

– Libieria er spesielt interessant i denne sammenhengen, forteller Hanssen.

– Bare en brøkdel av landets befolkning har tilgang på energi. Energitilgang er utrolig viktig fordi tilgang på foredlet energi er det som driver utviklingen. Energitilgang er nødvendig for å begrense fattigdom.

 God kontakt

Invitasjonen fra FNs generalsekretær kommer ikke dalende fra himmelen. Studentene har jobbet en stund for dette. Generalsekretær Ban Ki-moon ble invitert til å delta på ISES 2013, men hadde ikke mulighet til dette. I vår var Alexander Hanssen, lederen for ISES 2013, med på ‘the UN High Level Meeting on Energy for the Post 2015 Development agenda’ i Oslo i april 2013.

– Kontakten med FN ble opprettet, forteller Hanssen, og vi fikk god oppfølging derfra, konkluderer Hanssen.

 Følg debattene på studentens energitoppmøte.