RESSURSER OG GJENVINNING

1. september etablerte SINTEF den nye faggruppen «Avfallsressurser og industriell økologi» innenfor avdeling Vann og miljø i SINTEF Teknologi og samfunn. Gruppen etableres med sikte på nasjonal og internasjonal forskning og rådgivning. Arbeidet rettes mot det økende behovet for investeringer og kompetanse i tilknytning til systemutforminger, teknologi og løsninger for avfallsreduksjon, gjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av avfall. Gruppen vil utvikles med bakgrunn i kunnskap om avfallssektoren og modeller og systemanalytiske metoder fra feltet industriell økologi. Gruppeleder vil være professor Helge Brattebø, som har sin hovedstilling ved NTNU. Medarbeidere er seniorforskerne Knut Bakkejord og Kåre Helge Karstensen, sistnevnte med arbeidsplass i Oslo. Man vil på litt sikt styrke gruppen med ytterligere 1-2 nye medarbeidere.