fabrikkpipe

Bioblindspor?

Flytende biodrivstoff er det motsatte av miljøvennlig, sier NTNU-forsker Rolf André Bohne til Adresseavisen. Bohne har doktorgrad i industriell økologi, forsker på bærekraftig infrastruktur, og har følgende hovedargumenter for sitt syn: CO2-gevinsten er nesten ikke-eksisterende. Produksjonen av biodrivstoff kommer i konflikt med matproduksjon. Jordsmonnet blir utarmet. Jordas nitrogensyklus forstyrres på grunn av kunstgjødsel og sprøytemidler. Presset på allerede knappe vannressurser vil øke.

Bohne slår fast at det beste vi kan gjøre med vår bilbruk akkurat nå, er å kjøre biler med lavt forbruk, enten el-biler eller biler med små, effektive forbrenningsmotorer.