Arendalsuka har blitt en viktig arena for samfunnsdebatt. Her møtes journalister, politikere, forskere, og organisasjoner. NTNU og SINTEF er også på plass. Foto: Stortinget

Dette snakker forskerne om i Arendal

Hvordan sikrer vi trygg fangst og lagring av CO2? Hvem bestemmer over norsk natur? Og hvor sårbart er egentlig vårt energisystem? Dette er noen av temaene som belyses av forskere.

SINTEF og NTNU deltar på et titalls arrangementer under Arendalsuka. Disse Gemini-artiklene belyser noen av områdene som blir gjenstand for debatt og idéutveksling:

Havvind i startgropa? Neida, dette har vi jobbet lenge med internasjonalt.

Seks forhold avgjør hva vindkraft til havs vil koste

Kan vi bruke naturen som CO2-lager? Forskere tror at taredyrking kan bli et viktig klimatiltak. Løsningen krever ingen avanserte teknologier for lagring av -en som bindes, men kan bli like effektiv som Langskip.

–Taredyrking er et kinderegg i kampen mot klimagassutslipp

 

Hvordan vi skal få byggebransjen til å bli mer sirkulær?

Derfor må vi gjenbruke gamle bygg fremfor å rive

 

Hva er naturen verdt? Kan vi i det hele tatt sette en verdi på naturen? En gruppe forskere ved NTNU vil undersøke nettopp det.

Hva er naturen verdt?

 

Er det mulig å utvikle olje- og gassnæringen samtidig som man får til et grønt skifte?

Derfor bremser norsk oljepolitikk det grønne skiftet

 

Dobbelt så mange kvinner som menn rammes av hodepine. Hodepine rammer mest i yrkesaktiv alder, og kan ha mange årsaker – fra genetikk til stress, søvnproblemer og overforbruk av medisiner.

Halvparten av verdens befolkning sliter med hodepine

 

Heldigvis er det ennå mye vi kan gjøre, men vi har ingen tid å miste, mener NTNU-forsker Edgar Hertwich.

Er det for sent å redde planeten?