Derfor må vi gjenbruke gamle bygg fremfor å rive

Byggebransjen står for 40 prosent av klimagassutslippene. De bruker 40 prosent av ressursene og nesten 40 prosent av energien i verden.