Derfor må vi gjenbruke gamle bygg fremfor å rive

Byggebransjen står for 40 prosent av klimagassutslippene. De bruker 40 prosent av ressursene og nesten 40 prosent av energien i verden.

Dette kommer frem i NTNUs podkastserie De store spørsmålene.

I denne podkastserien møter du i hver episode tre kunnskapsrike forskere som gir deg noen av svarene på de store spørsmålene som driver oss fremover.

Episoden som slippes i dag, handler om hvordan vi skal få klimaverstingen byggebransjen til å bli mer sirkulær.

Hør hele episoden her.

Ikke romantisere fortida  

– På samme måte som vi begynner å bli flinkere til å ikke kaste mat, så må vi bli flinkere til å ikke kaste bygg. Hvis betongen var et land, var landet det tredje mest forurensende landet etter India og USA, sier Tommy Kleiven, professor i arkitektur og design ved NTNU.

Istedenfor bruk og kast, så må det tenkes mer sirkulært. På den måten kan bygg og andre produkter får et langt liv gjennom gjenbruk eller ombruk.

 Dette var en selvfølge for bare en generasjon eller to siden.

– Søsken arvet fra eldre, og når klærne var slitt ut, ble de brukt til filleryer eller vaskefiller. Man kjøpte aldri noe nye kluter for å vaske med. Ting og klær ble kjøpt for at det skulle vare et liv, sier Heidi Rapp Nilsen, førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og industriledelse.

 Men Nilsen er opptatt av at vi ikke må romantisere fortida.  

Langt igjen for norsk økonomi 

– Tidligere tiders sirkulærøkonomi var drevet av nøysomhet og dårlig råd. Det var ikke en bevissthet rundt det, men man levde nærmere på naturen, og så at det var en sammenheng hvis man tar ut for mye fra jorda, sier Nilsen.

Det er foreløpig langt igjen til norsk økonomi kan kalle seg sirkulær.

I Circularity Gap Report Norway fra 2020 kommer det fram at bare 2,4 prosent av den norske økonomien er sirkulær. 97,6 prosent av materialene vi forbruker hvert år, blir altså ikke ført tilbake i kretsløpet. Gjennomsnittet i verden er 8,6 prosent.  

Edgar Hertwich er professor ved Institutt for energi og prosessteknikk ved NTNU, og leder arbeidet med ressurseffektivitet og klima i FNs ressurspanel.  

Han peker på tre løsninger for byggebransjen.

Hvordan vi skal få byggebransjen til å bli mer sirkulær kan du høre mer om i serien De store spørsmålene.

Du finner hele serien «De store spørsmålene» i appene der du lytter til podkast.

Tema for podkastepisodene som slippes i år er cybercrime, antibiotikaresistens, sirkulær økonomi, hjerneforskning, klima, kunstig intelligens og fremtidens matfat.