Slik kan oljen snart gjøre oss fattigere

Norge står ved et vendepunkt i den økonomiske historien. Oljen har vært avgjørende for at Norge har blitt et av verdens rikeste land. Nå kan den tiden snart være over.

Dette kommer frem i NTNUs nye podkastserie De store spørsmålene.

I denne podkastserien møter du i hver episode tre kunnskapsrike forskere som gir deg noen av svarene på de store spørsmålene som driver oss fremover.

Episoden handler om hvordan norsk oljeproduksjon kan gjøre Norge fattigere i framtida.

Internasjonale forpliktelser som Paris-avtalen, samt at oljeproduksjon blir mindre lønnsomt, gjør at vi må kutte i oljeproduksjonen og tjene penger på andre måter. Men hvis kutt i oljeproduksjonen skjer for raskt får økonomien et sjokk med høy arbeidsledighet og nedgangstider.

Dette er det norske oljedilemmaet. Koronaen har gjort dette dilemmaet enda verre.

Kortsiktige løsninger på langsiktige problem

Med koronakrisa ble en allerede lav oljepris enda lavere. Statens krisepakker under korona fører til at oljeproduksjon blir kunstig lønnsomt for selskapene, men ikke for samfunnet. Det grønne skiftet går enda langsommere.

– Vi har en uvanlig stor andel av vår økonomiske virksomhet knytta til ei næring. Utsiktene for den næringa nå, er vanskeligere enn de har vært før, sier Ragnar Torvik, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU.

Ettersom politikerne kan ha kortsiktige løsninger på langsiktige problem, mener Torvik at klimabeslutninger bør delegeres fra politikerne til et uavhengig organ – som en slags sentralbank for klima.

­ – Med krisepakkene har vi stilt oss sånn at vi gjennomfører omstillingspakker som i større grad enn før stimulerer oljeselskapene til å foreta investeringer som er ulønnsomme for samfunnet, men lønnsomme for seg selv, sier Torvik.

Filosofiprofessor Siri Granum Carson mener at Norge må skynde seg mer når det gjelder det grønne skiftet. Hun er også leder for NTNU Havrom.

Må lene oss mer fremover 

– Norge har havnet litt på defensiven. Det er et ganske ambisiøst rammeverk som nå er vedtatt i Europa. Hvis vi ikke lener oss mer frempå nå, så havner vi litt bakpå. De som bestemmer i dag kommer til å være døde når konsekvensene av beslutningene som tas i dag vises for alvor, sier Carson.

Økonomiprofessor Egil Matsen har nylig vært visesentralbanksjef med ansvar for Oljefondet. Han mener den økonomiske sårbarheten som vises spesielt godt nå, har vært kjent lenge.

Du finner hele serien «De store spørsmålene» i appene der du lytter til podkast.

Tema for podcastepisoder som NTNU slipper framover er klima, genredigering, kunstig intelligens, kreftmedisiner, grunnforskning, oljeøkonomien og krisepakker for korona.