Halvparten av verdens befolkning sliter med hodepine

Dobbelt så mange kvinner som menn rammes av hodepine. Migrene er den største årsaken til funksjonshemming for mennesker under 50 år.