hodepine
Hodepine rammer mest i yrkesaktiv alder, og kan ha mange årsaker - fra genetikk til stress, søvnproblemer og overforbruk av medisiner. Illfoto: Colourbox
 

Halvparten av verdens befolkning sliter med hodepine

Dobbelt så mange kvinner som menn rammes av hodepine. Migrene er den største årsaken til funksjonshemming for mennesker under 50 år.

Hver eneste dag har en av seks mennesker på jordkloden hodepine.

Halvparten av dem har så sterke smerter at de har migrene.

Hodepine kan være smertefullt og invalidiserende.

Noen har hodepine på grunn av stress. Andre på grunn av overforbruk av medisiner, som for eksempel smertestillende.

Gikk gjennom 357 artikler

Et forskerteam har kommet frem til funnene gjennom en storstilt gjennomgang av flere hundre publikasjoner.

Gjennomgangen fremhever hvor vanlig det er å slite med hodepine.

– Hodepine er en reell og veldig hyppig lidelse. Tilstanden er svært utbredt i alle land – selv om det kan være forskjeller, sier professor Lars Jacob Stovner ved NTNU.

Stovner og kollegene identifiserte 357 artikler publisert mellom 1961 og slutten av 2020.

Artiklene dekket forskjellige land, forskjellige tidsperioder og hadde forskjellige tilnærminger i sin analyse. Forskerteamet greide likevel å analysere dataene for å utforske utbredelsen av hodepinelidelser rundt om i verden. 

Resultatene som er publisert i Journal of Headache and Pain tyder på at mer enn halvparten av verdens befolkning har en aktiv hodepinelidelse. 

Bekrefter tidligere funn om hodepine

Dette blir beskrevet som å ha opplevd en eller annen type hodepine i løpet av det siste året. Ytterligere analyser avslørte at i underkant av 16 prosent av mennesker rundt om i verden hadde hodepine på en gitt dag.

Omtrent syv prosent av den globale befolkningen opplever migrene på en gitt dag. Nesten ni prosent opplever en spenningshodepine. 

Mens mange av studiene ikke rapporterte hvilken type hodepine det var snakk om, antydet de som gjorde det at omtrent syv prosent av den globale befolkningen opplever migrene på en gitt dag, og nesten ni prosent opplever en spenningshodepine. 

Gjennomgangen fremhevet også at forekomsten av hodepine var forskjellig etter kjønn, med 17 prosent av kvinner rammet av migrene i et gitt år, sammenlignet med 8,6 prosent av menn.

Hodepine i 15 eller flere dager i måneden var også mye mer vanlig hos kvinner.

Stovner sier at de generelle funnene stemmer overens med tidligere estimater av forekomst av hodepine, inkludert studien Global Burden of Disease. 

Les også: Hjernerystelser øker risikoen for langvarige plager med hodepine 

Rammer mest i yrkesaktiv alder

Stovner og kollegene har tidligere funnet ut at migrene er den viktigste årsaken til funksjonshemming for mennesker under 50 år.
 
– Mange andre smerter i kroppen øker når vi nærmer oss pensjonisttilværelsen. Migrene og hodepine er mest utbredt i de mest aktive årene i livet, sier Stovner, som også jobber med Global Campaign against Headache. 
 
Han legger til at hodepine kan ha mange årsaker – fra individets genetikk til stress, søvnproblemer og overforbruk av medisiner.
 
Stovner fremhever at det finnes mange muligheter for å forebygge hodepinelidelser eller behandle dem når de oppstår. 
 
– Dette er noe helsevesenet må ta på alvor. Vi må informere offentligheten, beslutningstakerne og helsetjenestene om dette veldig store folkehelseproblemet. Vi må få på plass et godt system som gjør at alle som har plager får tilgang til god behandling, og til kunnskap som setter dem i stand til å redusere plagene mest mulig, sier han. 

Referanse: The global prevalence of headache: an update, with analysis of the influences of methodological factors on prevalence estimates