Fra 40-årsalderen faller plagene med hodepine jevnt og trutt ettersom årene går. Illfoto: Colourbox

Mindre hodepine jo eldre man blir

Det er faktisk noen helt klare fordeler med å komme i førtiårskrisa. Mindre hodepine er en av dem.

– Ja, det er sånn at hodepine blir mindre hyppig jo eldre man blir, sier Mattias Linde, professor i nevromedisin ved NTNU.

Forskning fra NTNU viser at fire av ti norske kvinner og tre av ti norske menn, er plaget med hodepine. 

Verst mellom 30-39 år 

Hodepine er et stort samfunnsproblem. Det fører til nedsatt livskvalitet og tap av arbeidskraft, og er en svært utbredt lidelse som særlig rammer kvinner i de mest yrkesaktive årene av livet.

Men det finnes håp.

Linde brukte data fra HUNT hvor 51 383 personer hadde svart på spørsmål om hodepine. Kurvene han fikk frem var helt tydelige. 

Professor Mattias Linde har brukt data fra HUNT som grunnlag for sine studier. Foto: NTNU

Hodepine i alle typer kategorier stiger fra man er rundt 20 år og frem til man er 39 år. Plagene er størst mellom 30 – 39 år. Når førtiårene slår inn, faller plagene med hodepine jevnt og trutt ettersom årene går. Når man er 80 år er det forholdsvis få som har vondt i hodet lenger.

Dette gjelder for både kvinner og menn. 

Får stivere blodkar 

I følge Linde finnes det foreløpig bare teorier om hvorfor man får mindre hodepine jo eldre man blir:

  • det ene er at eldre får svakere sanser, og at de rett og slett ikke lenger føler hodepinen og de assosierte symptomene
  • en annen forklaring er at eldre får stivere blodkar som ikke pulserer og utvides så mye
  • en tredje forklaring er at eldre blir mer fornuftige og ikke lar seg stresse så ofte.

– Mange eldre har nok fortsatt like mye hodepine, men det fanges ikke godt nok opp gjennom diagnosekriterier. For mange er det nok i hovedsak den pulserende smerten som ikke er der lenger, sier Linde.

Kilder

Tidskriftet Den norske legeforening: Head-HUNT – jakten på årsaker til hodepine
SAGE journals: Time trends in the prevalence of headache disorders