Vaskulær demens er dobbelt så vanlig blant dem som rapporterer om spenningshodepine. Foto: Thinkstock

Hodepine dobler risikoen for demens

Folk som jevnlig har hodepine har mer enn dobbelt så stor risiko for å utvikle demens.

DEMENS: Det er den vanligste formen for hodepine som i alderdommen kan føre til tap av hukommelse.

Over 1 million nordmenn sliter med hodepine, ifølge Norges Migreneforbund som siterer SSB. Andre undersøkelser viser at 1,7 millioner nordmenn lider av en eller annen form for hodepine. Uansett er det et omfattende problem.

Vaskulær demens er en sykdom som kommer snikende, og skyldes at hjernen får for lite oksygen. Illustrasjon: Thinkstock

Vaskulær demens er en sykdom som kommer snikende, og skyldes at hjernen får for lite oksygen. Illustrasjon: Thinkstock

Dette er den første studien internasjonalt som viser sammenhengen mellom demens og spenningshodepine. Funnene er publisert i to vitenskapelige artikler. (Se lenker nederst i artikkelen.)

Det er flere former for demens. Det er sykdommen som heter vaskulær demens hvor de som rammes har rapportert om dobbelt så høy forekomst av spenningshodepine. Vaskulær demens er den nest vanligste formen for demens, etter Alzheimer.

Studien viser at hodepine ikke øker risikoen for Alzheimer.

Hjernen får for lite oksygen

– De som fikk denne sykdommen var plaget med hodepine i årene før de ble syke, sier Knut Hagen, overlege og professor hos Institutt for nevromedisin ved NTNU.

Vaskulær demens er en sykdom som kommer snikende, og skyldes at hjernen får for lite oksygen. Legenes varsellamper blinker rødt når pasienter forteller om sviktende hukommelse, har høyt blodtrykk, høyt kolesterol, sukkersyke eller har hatt hjerteinfarkt. Nå må også hodepine føyes til lista for risikofaktorer. Det er viktig å oppdage sykdommen tidlig fordi den delvis kan forebygges.

800 utviklet demens

Studien viser at personene som hadde vaskulær demens var plaget av spenningshodepine i flere år før de utviklet demens.

Folk som trener har mindre hodepine. Foto: Thinkstock

Folk som trener har mindre hodepine. Foto: Thinkstock

Sammenhengen mellom hodepine og demens er kartlagt gjennom å knytte data fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag ( HUNT2) med et demensregister i Nord-Trøndelag. I datagrunnlaget til HUNT2 var det til sammen 51.383 personer som svarte på spørsmål om hodepine. Nesten 800 personer utviklet demens i løpet av en periode på 11 år, og 200 av dem hadde vaskulær demens. De ble sammenlignet med øvrige middelaldrende og eldre HUNT2-deltagere som ikke utviklet demens.

– Middelaldrende som har mye hodepine kan ha nytte av å få utført en billedundersøkelse av hjernen. I tillegg er det viktig å få sjekket blodtrykk, blodsukker og å holde seg slank. Folk som trener har mindre hodepine. Jeg anbefaler også regelmessig fysisk aktivitet, sier Hagen.

Referanser: The Journal of Headache and Pain. Headache as a predictor for dementia: The HUNT Study 

Cephalagia: Headache as a risk factor for dementia: A prospective population-based study