Derfor bremser norsk oljepolitikk det grønne skiftet

Om åtte år skal Norge ha kutta mer enn halvparten av klimagassutslippene sine. Professor mener det blir feil når politikere sier at man kan utvikle olje- og gassnæringen samtidig som man får til et grønt skifte.

Vi vet at det haster.

Samtidig sier regjeringa at de skal utvikle, ikke avvikle, olje- og gassnæringa for å få til den grønne omstillinga.

Men forskning viser at man må bygge ned fossile kilder for å få til det grønne skiftet.

Dette kommer frem i NTNUs podkastserie De store spørsmålene.  

Ja takk, begge deler funker ikke 

I denne podkastserien møter du i hver episode tre kunnskapsrike forskere som gir deg noen av svarene på de store spørsmålene som driver oss fremover.

Episoden som slippes i dag, handler om hvorfor det grønne skiftet går så tregt.

Hør hele episoden her.

Marianne Ryghaug er professor ved NTNU og har forsket på energiomstilling og klima siden 1990-tallet.

Hun mener at regjeringa har en ja takk, begge deler-tankegang som ikke henger sammen med det forskningen viser.

– Man later som man kan få begge deler, sånn at vi kan bruke inntektene fra olje og gass til å holde hjulet i gang og samtidig få til grønn vekst. Men mye av studiene, og en del av forskninga innenfor mitt fagfelt, sier at du må destabilisere eller bygge ned det sterke komplekset rundt fossile kilder. Det er jo straks mer kontroversielt, sier Ryghaug.

Teknologien er på plass 

Asgeir Tomasgard er professor i industriell økonomi ved NTNU og direktør for NTNU Energy Transition. Han forteller at mye av teknologien for det grønne skiftet er på plass.

– Mange av teknologiene som vi trenger for å kutte utslippene i transportsektoren er på plass, men så gjelder det å skalere opp. Det holder ikke å stimulere produksjonen, du må også stimulere etterspørselen, sier Tomasgard.

I dag er det veldig lønnsomt for selskaper å investere i olje og gass. Asgeir Tomasgard mener staten i større grad må være med og dele risikoen med dem som vil investere i fornybar energi.

Hvorfor det grønne skiftet går så tregt, kan høre mer om i serien De store spørsmålene.

Du finner hele serien «De store spørsmålene» i appene der du lytter til podkast.

Tema for podkastepisodene som slippes i år er cybercrime, antibiotikaresistens, sirkulær økonomi, hjerneforskning, klima, kunstig intelligens og fremtidens