Bildet viser NTNU Hovedbygningen
NTNU-forskere kan sitte på løsningen for raskere å bli kvitt koronaviruset. Foto: Ssolbergj/Wikimedia

Ny NTNU-metode for å slå ned koronaviruset

NTNU-forskere har startet utprøving av en egenutviklet teststrategi: spyttprøver man selv tar, uten at helsepersonell er involvert. Dette mener forskerne vil kunne slå ned koronaepidemien raskere, enklere og mye billigere enn dagens måte. Metoden testes nå på NTNU-studenter.

Forskerne i NTNU COVID-19 Modelling Taskforce tester nå ut spyttprøver man tar selv, for å avsløre smitte tidligere enn med dagens praksis. Tanken er ukentlig og systematisk å teste grupper i befolkningen uten kjente symptomer på korona-viruset. 

Metoden frigjør ressurser i helsevesenet, da prøvene tas selv av personene som skal testes. Ferdige prøver kan leveres på et egnet sted, og analyseres så av bioingeniører på laboratorier.

– Med en proaktiv teststrategi hvor vi tester før symptomer, kan vi bryte smittekjedene tidlig, sier NTNU-professor Eivind Almaas til NRK. 

Studenter er prøvekaniner

Forskerne prøver nå selv ut effekten ved å spyttprøveteste 150 NTNU-studenter som bor sammen i 40 husholdninger. Prøvene sjekkes som en felles prøve. Om det oppdages koronavirus i prøven, er det mulig å finne ut av hvem i testen som har viruset.

Tanken bak metoden er å teste større husholdninger i aktuelle områder ukentlig.

Metoden hadde forskerne klar allerede i april i fjor. Ved hjelp av datasimulering viste forskerne nytten av å teste større husholdninger for å redusere koronasmitten.

I Gemini.no i juni i 2020 skrev forskerne også at denne metoden er langt mer konstruktiv enn å bruke tid på å utrede muligheten for portforbud.

Fungerer spyttprøver like godt?

Overlege Andreas Christensen ved Laboratoriesenteret ved St.Olav Hospital sier til NRK at spyttprøvene er meget pålitelige. Og at det klart vil bli rimeligere med tanke på personellbruk, og ikke minst hvis man også oppdager smitte tidligere. Det kan forhindre en del utbrudd, og dermed også isolasjon og karantener.

Forskerne i NTNU COVID-19 Modelling Taskforce består av forskere fra flere fakultet og institutt som bringer sammen ekspertise innenfor medisin, bioteknologi, kybernetikk, statistikk, og økonomi.