80 prosent av plastproduktene som ble undersøkt inneholdt flere enn 1000 forskjellige kjemikalier. Noen av dem opptil 20.000 kjemikalier. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Bioplast ikke tryggere enn annen plast

Bioplast inneholder like giftige stoffer som den vanlige plasten, viser ny forskning.

Vanlig plast lages av olje. Produksjonen er ikke bærekraftig, og plasten kan inneholde stoffer som vi vet er farlige om vi får dem i oss.

De siste årene har bioplast kommet inn som et alternativ til den vanlige plasten. Bioplasten har tilsynelatende noen fordeler. Den er gjerne laget av resirkulert materiale eller cellulose fra planter, den kan være biologisk nedbrytbar eller begge deler.

Men giftfri er den ikke, viser en ny undersøkelse.

Bioplasten er faktisk like giftig som annen plast, heter det i en artikkel publisert i Environment International.

Biobasert og biologisk nedbrytbar plast er ikke tryggere enn annen plast. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Bioplast ikke tryggere

– Biobasert og biologisk nedbrytbar plast er ikke tryggere enn annen plast, fastslår Lisa Zimmermann fra Goethe Universität i Frankfurt. Hun er hovedforfatter av den nye artikkelen.

Produkter basert på cellulose og stivelse inneholdt flest kjemikaler. De trigget også sterkere giftreaksjoner under laboratorieforhold, påpeker Zimmermann.

– Tre av fire av disse plastproduktene inneholder stoffer som vi vet er farlige under laboratorieforhold. Det er det samme som for vanlig plast, sier Martin Wagner, førsteamanuensis ved Institutt for biologi ved NTNU.

Menneskenes forbruk av plast er enormt., og det er ikke sikkert at bioplast er noen god løsning. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Wagner er en av samarbeidspartnerne til PlastX, en forskningsgruppe ved Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) i Frankfurt.

Denne gruppen har nettopp ledet arbeidet med den største kartleggingen av kjemikalier i bioplast og plast laget av plantebasert materiale.

Opptil 20.000 ulike stoffer

Gruppen har spesielt sett på giftige stoffer i disse plasttypene. Stoffene kan for eksempel være direkte giftige for celler i laboratoriet, eller de kan virke som hormoner som igjen kan forstyrre balansen i kroppen.

Studien omfatter 43 ulike plastprodukter som for eksempel engangsbestikk, sjokoladepapir, drikkeflasker og vinkorker.

– 80 prosent av produktene inneholdt flere enn 1000 forskjellige kjemikalier. Noen av dem opptil 20.000 kjemikalier, sier Wagner.

Generell veiledning umulig

Det sier seg selv at det er bortimot umulig å holde styr på absolutt alle eventuelle skadevirkninger av så mange ulike stoffer.

Selv tilsynelatende like produkter har sin spesielle kjemiske sammensetning. En plastpose av bio-polyetylen kan inneholde helt andre stoffer enn en vinkork av det samme materialet.

– Det gjør det også nesten umulig å komme med generelle uttalelser om bestemte materialer, konkluderer førsteamanuensis Wagner.

Vi vet ikke i hvor stor grad stoffene i plasten overføres til oss mennesker. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Annen innpakning ikke nødvendigvis bedre

Foreløpig er det usikkert hvilke følger dette har for miljøet og for folks helse. Vi vet ikke i hvor stor grad stoffene i plasten overføres til oss mennesker.

Samtidig vet vi ikke om alternativene til bioplast og vanlig plast er bedre for oss og miljøet rundt oss, siden så mange faktorer spiller inn. Alternativene kan ha forurensende produksjonsmetoder og begrensede muligheter for resirkulering, eller matproduksjon må vike for å skaffe materialene til dem. Mye forskning gjenstår.

Kilde: Lisa Zimmermann, Andrea Dombrowski, Carolin Völker, Martin Wagner (2020) Are bioplastics and plant-based materials safer than conventional plastics? In vitro toxicity and chemical composition, Environment International. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106066