Miljødirektoratet ønsker seg flere tiltak for å bekjempe plastproblemet i havet. Illfoto: Colourbox

Plasten ender på havets bunn

Det meste av plastbitene i havet havner på sjøbunnen, ifølge ny forskning.

En ny SINTEF-studie viser at 90 prosent av plastbiter i havet, havner på sjøbunnen.
 
Miljødirektoratets Ellen Hambro er skremt av tallene. Direktoratet har sendt forslag om flere tiltak til Klima- og miljødepartementet.
 

– Dette er skremmende utsikter. Vi trenger mer kunnskap, men må også sette i gang tiltak for å få tak i dette miljøproblemet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har SINTEF beregnet hvordan plast i havet brytes ned til mikroplast, og hvor bitene havner. I løpet av fem måneder rekker 90 prosent av ny tilførsel av mikroplast å nå havets bunn.

8 prosent befinner seg i vannet mellom bunnen og overflaten.

Samtidig viser rapporten at 20 prosent av mikroplasten i havet kommer fra nedbryting av marin plastforsøpling.

Direktoratet ønsker blant annet å redusere bruken av mikrogranulater, som blant annet brukes i kunstgressbaner. Hambro ønsker også at det stilles krav til utslipp av mikroplast fra småbåthavner.