Mye plastavfall havner i havet. Foto: Colourbox

Hva er egentlig plastsøppel?

Snakker vi om det samme når vi snakker om plastavfall?

Plastavfall er et problem mange er blitt opptatt av de senere årene. Men snakker vi egentlig om det samme når vi snakker om plasten?

Vi har foreløpig ingen felles definisjoner på plastavfall, og derfor risikerer forskere å snakke om helt forskjellige ting når de presenterer sine resultater.

I en artikkel i Environmental Science & Technology kommer en internasjonal forskergruppe med et forslag til felles definisjoner av ulike typer plastavfall.

Førsteamanuensis Martin Wagner ved NTNUs Institutt for biologi er en av hovedforfatterne av artikkelen.

Gruppen foreslår en inndeling basert på flere kriterier:

  • Kjemisk sammensetning.
  • Om plasten er fast, vokslignende, halvfast eller flytende.
  • I hvilken grad plasten er vannløselig.
  • Størrelse.
  • Form og struktur.
  • Farge.
  • Hvor den stammer fra.

Forskning på plast i miljøet er et forholdsvis nytt felt, noe som kan forklare mangelen på felles definisjoner. Forskergruppen ønsker blant annet derfor innspill fra andre fagfolk på deres løsningsforslag.

Kilde: Are We Speaking the Same Language? Recommendations for a Definition and Categorization Framework for Plastic Debris. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b05297