Teknologi

Laste ikon
LASTER INNHOLD

Gulvet som hindrer skade

Et støtdempende gulvbelegg skal gjøre livet som sykehjemsbeboer tryggere. Statistisk sett vil det halvere antallet bruddskader.

Skiklær for gull i løypa

Langrennssporten har alltid lagt vekt på ski og smurning. Nå viser det seg at konkurranseløpere også bør tenke bekledning i kampen om hundredeler.

MED VIDEO

Mørketidsmedisin

Mangelen på nok dagslys gjør mange slappe, trøtte og deprimerte. Heldigvis finnes det smarte grep som kan motvirke dårlig mørketidshumør. Blant annet virtuelle vinduer.

Kildesortert vann

Vann – og særlig rent vann – er mange steder et knapphetsgode. Gjenbruk kan løse mange problemer. Vi trenger ikke bruke drikkevann til å skylle ned i do.

KORTNYTT

Nesten-ulykker rapporteres ikke

En undersøkelse om pålitelig IKT i energisektoren har avslørt over 50 hendelser som kunne ha medført tap av liv, fordi kommunikasjonsteknologien sviktet.

KORTNYTT

Flysikkerhet og luftvirvler

Når store fly tar av eller lander, oppstår kraftige luftvirvler på begge sidene av flyet på grunn av trykkforskjellen mellom over- og undersiden på vingene.

KORTNYTT

IKT i politiet

En masteroppgave i organisasjon og ledelse ved NTNU avdekket store mangler på IKT hos politiets data- og materielltjeneste.

Mobilens mørke sider

Karbonavtrykket fra eletronikkindustrien er på nivå med samlet utslipp fra verdens flytrafikk.

Treningsstudio for språkopplæring

Er du utlending og skal lære norsk? Eit nytt program for språktrening tek omsyn til kva for morsmål du har – og kva for dialektområde du skal bu i.