En ny metode ved Biometrilaboratoriet på NTNU kan øke sikkerheten på flyplasser og grenser. Illfoto: Thinkstock

Ny teknologi kan avsløre falske fingeravtrykk

3D-fingeravtrykk kan avsløre svindlere. Det vil også kunne gjøre grenseoverganger og passkontroller tryggere og raskere.

Dette materialet brukes til å lage falske fingeravtrykk. Foto: Ctirad Sousedik

Dette materialet brukes til å lage falske fingeravtrykk. Foto: Ctirad Sousedik

Fingeravtrykk er ditt personlige avtrykk og veldig godt egnet for identifisering. Men det er lett for den kyndige å forfalske fingeravtrykk. Med relativt enkle metoder kan de kopieres fra glatte overflater og overføres til plastmaterialer som silikon. Et falskt fingeravtrykk kan dermed tres utenpå fingeren for å lure fingeravtrykksensoren.

Trengs bedre sikkerhetsmetoder

Et slikt smutthull er nødt til å tettes før fingeravtrykkgjenkjenning kan automatiseres. Derfor er det foreløpig nødvendig å overvåke registreringen av fingeravtrykk når det brukes som identifiseringsmetoder, for eksempel på flyplasser.

– Det er behov for bedre metoder for å styrke sikkerheten, sier Ctirad Sousedik ved Biometrilaboratoriet på NTNU. Nyere moderne pass har registrert fingeravtrykk digitalt. Dette sammenlignes med bildet som gis fra fingeravtrykkssensoren i kontrollen.

Sousedik kan nå ha funnet en løsning på sikkerhetsutfordringen. Han har utviklet en programvare som registrerer 3D-bilde av fingeren. Det vil sikre at fingeravtrykket som avgis er ekte, ikke en silikonforfalskning.

– Det er behov for bedre metoder for å styrke sikkerheten, sier Ctirad Sousedik ved Biometrilaboratoriet, NTNU i Gjøvik. Foto: Marte Helene Foss

– Det er behov for bedre metoder for å styrke sikkerheten, sier Ctirad Sousedik ved Biometrilaboratoriet, NTNU i Gjøvik. Foto: Marte Helene Foss

Trenger dypt under overflaten

Biometri er måling av biologiske mønstre. Forskningsfeltet tar for seg menneskelige, biologiske særtrekk og mønstre, som fingeravtrykk, iris, øreform, stemme, ganglag eller hvordan du skriver på tastaturet. Det finnes mange trekk som er unike for nettopp deg, men det er fremdeles en stor utfordring å avsløre forsøk på juks. Sousediks forskning går rett i sentrum av det store temaet på biometrifeltet for tiden: å sikre at de biologiske mønstrene som registreres stammer fra mennesker, ikke forfalskninger.

Spesielt ved fingeravtrykk forsøkes det å lure systemene. Dette er enkelt fordi tradisjonelle fingeravtrykkssensorer registrerer et todimensjonalt bilde, overflaten av fingeravtrykket. Ctirad Sousedik har derfor utviklet en fingeravtrykksleser som ”ser” ned i dypere lag av huden og lager et tredimensjonalt bilde av hudens struktur. Teknologien kalles Optical Coherence Tomography (OCT).

Flere fordeler med 3D-fingeravtrykk

– Ved å trenge under huden kan vi se flere strukturer, for eksempel svettekjertler. Det vil naturligvis ikke gå an å forfalske. På denne måten har vi mulighet til å tilby et høyere sikkerhetsnivå på fingeravtrykk som ID, sier Sousedik.

 Programvaren registrerer både indre og ytre strukturer ved fingeravtrykket og sammenligner dem med hverandre. I tillegg registreres svettekjertler, et sikkert tegn på at fingeravtrykket ikke kan være forfalsket.

Programvaren registrerer både indre og ytre strukturer ved fingeravtrykket og sammenligner dem med hverandre. I tillegg registreres svettekjertler, et sikkert tegn på at fingeravtrykket ikke kan være forfalsket. Foto: Marte Helene Foss

Den nye teknologien har flere fordeler. Todimensjonale fingeravtrykkslesere er sensitive overfor både svette fingre eller for tørre fingre.

– Med en 3D-skanner omgår vi problemet, og det blir lettere å ta gode bilder av fingeravtrykket, forklarer Sousedik.

Det hender også at mennesker som ikke vil bli identifisert, filer eller skraper opp fingeravtrykket sitt og prøver å skade huden for å skjule avtrykket. Med 3D-skanneren spiller det mindre rolle hvordan ting står til på fingerens overflate. Strukturene i underhuden er synlige uansett.

Relevant for grensekontroller

I dag er passfoto hovedmetoden, men som oftest krever det en manuell passkontrollør som sammenligner person og bilde.

Millioner av mennesker krysser grenseoverganger daglig. Det er lett å ta feil for passkontrollørene når en ser et ansikt for første gang, og det skal sammenligne med et passbilde som kan ha blitt tatt for årevis siden, med mer eller mindre skjegg, briller og hår.

Når metoden for å sikre 3D-fingeravtrykk er på plass, er det mulig å automatisere mer av kontrollene på flyplasser og andre grenseoverganger og tid og ressurser kan spares.

Forskningsprosjektet skjer i samarbeid med The Federal Office for Information Security i Tyskland.