– Selv om det er god ventilasjon åpner folk vinduet eller klager hvis det ikke kan åpnes, sier Natasa Nord. Illfoto: Thinkstock

Derfor brukes det mye mer energi i bygninger

  • Publisert 15.11.16

Vi åpner vinduet, justerer termostaten og lar lyset står på. Det hjelper ikke hvor energieffektivt det bygges når brukerne gjør som de vil, ikke som de skal.

Teknologien og oss brukerne vil ofte ikke det samme. Forskere over hele verden ser på brukeroppførsel. Hvordan takler brukerne ny teknologi i bygninger, og hvordan påvirker det energibruken?

Åpner vinduet

Natasa Nord forsker på brukeroppførsel. Foto: Georg Mathisen

Natasa Nord forsker på brukeroppførsel. Foto: Georg Mathisen

– Vi har god ventilasjon. Men likevel åpner alle vinduet eller klager hvis det ikke kan åpnes, illustrerer Natasa Nord. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU. Her forsker hun blant annet på brukeroppførsel.

– Selv moderate endringer i oppførselen kan ha stor innvirkning på energiforbruket, forteller Nord. Hun og kolleger registerte dette da de fulgte et nullutslippshus i Larvik.

– Vi har standardverdier for eksempel for luft, men de avviker fra det virkelige livet. Vi brukerne oppfører oss som vi vil, og det brukes derfor mye mer energi i bygninger enn vi hadde forutsatt.

Effektivt hus, stort avvik

Natasa Nord sier «vi». På hennes eget kontor står vinduet også på gløtt. Hjemme bor hun i lavenergibygning, men den er bygd med pipe selv om den er koblet til fjernvarme. For nordmenn liker jo å fyre med ved om vinteren. Med fjernvarmen blir det for varmt. Da er løsningen for de fleste å åpne vinduet.

Det hjelper ikke om teknologien er lagt opp for å holde energiforbruket nede når brukeren åpner vinduet i stedet for å stole på ventilasjonen. Illfoto: Thinkstock

Det hjelper ikke om teknologien er lagt opp for å holde energiforbruket nede når brukeren åpner vinduet i stedet for å stole på ventilasjonen. Illfoto: Thinkstock

– Det er påvist mange ganger at brukeroppførsel gir store avvik. Jo mer energieffektive bygninger vi bygger, jo større er avvikene i forhold til beregnet energibruk. Jo mer vi skjerper kravene, jo større avvik fører brukeroppførselen til, forteller hun.

God råd

NTNU-forskeren har inntrykk av at litt av den energikrevende brukeroppførselen rett og slett henger sammen med at de som kjøper energieffektive hus har råd til å betale høye strømregninger.

– Passivhus koster mye å bygge i Norge. Hvis du har råd til å kjøpe hus til fem–seks millioner, da bryr du deg ikke om strømregningen din, sier hun.

I for eksempel offentlige bygninger derimot, hvor det er et stort sparepotensial, er det lettere å holde energibruken nede. NTNU vet at hvis universitetet bruker mindre på energi, så blir det mer til annet. Med den kunnskapen og en motivert driftsavdeling, blir forbruket lavt.

Av Georg Mathisen