De fleste falldeteksjonssystemer er basert på teknologi som registrerer eller reagerer på endringer i fart. Det forutsetter at brukeren har utstyret på kroppen. Men det er fort gjort å glemme å ta på seg alt utstyr. Mobilens fordel er at den vil oppfatte fall selv om den er et lite stykke unna. Illfoto: Thinkstock

Smarttelefonen kan varsle når eldre faller

Smarttelefonen kan bli en hjelper for eldre som ramler i hjemmet. Den kan fange opp lyden av fall på fem meters avstand. Dermed er ikke eldre avhengig av å ha fallteknologien på kroppen.

Nesten en av tre over 65 år har minst én fallepisode i året. Professor i telekommunikasjon, Michael Cheffena ved NTNU, har funnet en metode for å kunne bruke lydfunksjonene i smarttelefoner til å oppdage fall. I dag er det mest vanlig å bruke andre systemer som en må bære på seg hele tiden.

Rekkevidde på fem meter

Michael Cheffena

Professor Michael Cheffena håper noen vil ta tak i metoden og utvikle en programvare som kan komme de eldre til gode.

Smarttelefon er et verktøy mange allerede bruker, og det er lett å legge til nye funksjoner/applikasjoner. I tillegg vil man ved å benytte lydfunksjonen på smarttelefonen kunne legge fra seg telefonen. Likevel klarer den å oppfatte fall fem meter unna.

– Dette er en stor fordel, og kan gjøre det sikrere og tryggere for eldre som bor hjemme, sier Cheffena.

Samfunnsøkonomisk utfordring

Mange fall ender med brudd, vanligvis i håndleddet, hoften eller i ryggen. Fall blant eldre utgjør derfor en stor samfunnsøkonomisk kostnad. Det er også både en fysisk og psykisk belastning for den eldre. Derfor er det behov for en god løsning som gjør at eldre kan føle seg tryggere i sitt eget hjem.

De fleste falldeteksjonssystemer er basert på teknologi som registrerer eller reagerer på endringer i fart. Det forutsetter at brukeren har utstyret på kroppen. Dette registerer endringer og alarmsentral blir varslet. Men det er fort gjort å glemme å ta på seg alt utstyr. Mobilens fordel er at den vil oppfatte fall selv om den er et lite stykke unna.

Studenter som testpersoner

Michael Cheffena har testet hvilke lydfunksjoner i smarttelefonen som vil oppfatte et fall best mulig. Det er viktig at telefonen skiller mellom hva som er reelle fall og hva som er andre lyder.

– Vi vil ikke at telefonen skal varsle alarmsentralen når noen mister en bok i gulvet eller slår foten i et bordbein, sier Cheffena.

Han har brukt studenter som forsøkspersoner for å teste lydfunksjonene i smarttelefoner, og de har utført 130 fall og 130 ikke-fall.

– Smarttelefonen klassifiserer lyden som fall eller ikke-fall. Det er viktig å trene opp systemet, derfor må dette gjentas mange ganger når vi tester, presiserer Cheffena.

– Dette er et godt resultat, men det må selvfølgelig gjøre flere tester før det kan bli en realitet. Under forsøkene jeg foretok så var eksterne lyder eliminert og det var unge mennesker som gjorde forsøkene, så dette er en begrensning i studien.

Cheffena håper noen vil ta tak i resultatene og utvikle en programvare som kan komme de eldre til gode.

Må være enkelt grensesnitt

Doktorgradsstipendiat Randi Stokke ved Senter for omsorgsforskning, NTNU, synes dette høres lovende ut. Hun forsker på bruk av teknologi i omsorgstjenester.

– Vi vil ikke at telefonen skal varsle alarmsentralen når noen mister en bok i gulvet eller slår foten i et bordbein, sier Cheffena.

– Det er en veldig tanke spennende å bruke smarttelefonen for å detektere fall. Det finnes alltid mange «men». Det må ikke hindre oss fra å prøve nye metoder og teknologier, sier hun.

Stokke understreker at smarttelefonen er et verktøy som er fristende å bruke, fordi brukeren kjenner grensesnittet fra før. Hun har ikke hørt at vanlig mobiltelefon tidligere er brukt for å varsle fall. Hjelpemiddelsentralen bruker Fallofon Dette er en egen falltelefon som en må ha på seg.

– Teknologi bør være enkelt å implementere og ha så lite feilkilder som mulig. Bruken av smarttelefon for å varsle fall må testes grundig i ulike miljøer slik at den ikke gir en falsk trygghet. Det er jo stor forskjell på laboratorium og hjemmemiljø, sier Stokke, som har stor tro på at dette kan bli en realitet i fremtiden.

Kilde: Fall Detection using Smartphone Audio Features. IEEE JOURNAL OF BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS, VOL. 20, NO. 4. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7093113