Slik kan spill avdekke demens

Eldre som utvikler demens kommer seg ofte for sent til legen. Nå vil spillforskere bidra til at tegn på demens oppdages tidligere.

DEMENS: Med alderen kan det skje at vi lærer saktere og huske dårligere. For de aller fleste er dette normale aldringstegn. Vi blir naturlig kognitivt svekket. (Se faktaboks.)

Kognitive evner

  • Kognitive evner er de hjernebaserte ferdighetene vi trenger for å utføre både enkle og komplekse oppgaver, og betegner prosesser som persepsjon, tenkning, læring, problemløsning og oppmerksomhet.
  • Når kognisjon blir vanskelig, kan det gå ut over evnen til å mestre vanlige utfordringer knyttet til jobb, skole og kontakt med andre mennesker.

Kilde: Helsedirektoratet

Men for noen kan små endringer være tidlige tegn på demens, tegn de kanskje ikke tar alvorlig før sykdommen er langt fremskreden.

Hyppige legebesøk er ressurskrevende, og resultatene av en screening-test hos legen kan fort bli påvirket av at du befinner deg litt utenfor komfortsonen. Konstantinos Boletsis ved NTNU ville utvikle et underholdende spill, slik at eldre blir motivert til å bruke det jevnlig i sitt eget hjem.

– Spillet kan kartlegge og overvåke evnene dine og oppdage tegn til endringer som du kanskje ikke ville oppdaget selv. Det kan bidra til å avdekke demens på et tidligere stadium, sier Boletsis.

Bruker teknologi a la Pokémon Go

Smartkuber gir deg hjernetrimoppgaver på mobiltelefonen eller nettbrettet. Foto: Konstantinos Boletsis, NTNU

Smartkuber gir deg hjernetrimoppgaver på mobiltelefonen eller nettbrettet. Foto: Konstantinos Boletsis, NTNU

Boletsis har av flere grunner valgt å bruke teknologien «Augmented Reality» som et sentralt element i spillet. «Augmented Reality», eller utvidet virkelighet, går ut på å innlemme fysisk virkelighet i den digitale spillverdenen, slik mange kjenner det fra for eksempel Pokémon Go.

Smartkuber gir deg hjernetrimoppgaver på mobiltelefonen eller nettbrettet. Det kan for eksempel være å etterligne et gitt mønster eller finne riktig ord, og stave det. Men for å løse oppgaven skal du gå til den virkelige, fysiske verdenen. Der må du må ta i bruk seks klosser med bilder og farger, og bruke dem i riktig kombinasjon med hverandre.

Det digitale spillet samhandler med klossene som ligger på bordet foran deg og registrerer om kombinasjonen du har funnet er riktig. Hvis du får en score som er under en viss terskel, vil du få en oppfordring om å oppsøke lege for å gå gjennom en grundigere undersøkelse.

Skal ikke erstatte legetimen

Spillet Smartkuber hører til i kategorien «Serious games», spill som vil være til både underholdning og nytte. Foto: Konstantinos Boletsis, NTNU

Spillet Smartkuber hører til i kategorien «Serious games», spill som vil være til både underholdning og nytte. Foto: Konstantinos Boletsis, NTNU

Spillet Smartkuber hører til i kategorien «Serious games», spill som vil være til både underholdning og nytte. Boletsis er opptatt av hvordan spillindustrien kan utvide nedslagsfeltet sitt, for eksempel innen helse. Spillingen skal fortsatt være motiverende og lystbetont, men likevel ha en mer alvorlig hensikt ved å varsle om noe er galt.

Ofte oppsøker ikke eldre med demens legen før sykdommen har kommet så langt at omgivelsene reagerer. Spillet gir mulighet til å trimme hjernen jevnlig, samtidig som de kognitive evnene overvåkes.

– Spillet skal ikke erstatte en legekonsultasjon, men være en uformell måte å se varseltegn på, understreker Boletsis.

Skal ta spillet et skritt videre

Bruken av «Augmented Reality» viste seg å ha flere positive sider, spesielt siden spillet er myntet på den eldre generasjonen. Boletsis prøvde ut spillet i en brukergruppe med mennesker i 60-70-årene. Det viste seg at «Augmented Reality» bidro til at spillet ble mer forståelig for denne brukergruppen, hvor ikke alle er fortrolige med digital teknologi. Å løse oppgavene ved hjelp av fysiske klosser ga dem et gjenkjennelsesmoment.

Vi blir naturlig litt dårligere til å bruke kunnskaper og huske når vi blir eldre. Men for noen er det et tegn på demens. Foto: Thinkstock

Vi blir naturlig litt dårligere til å bruke kunnskaper og huske når vi blir eldre. Men for noen er det et tegn på demens. Foto: Thinkstock

Teknologi som blander virkelighet med spillverdenen førte også til en wow-effekt for de eldre, og gjorde spillet enda mer underholdende og motiverende å holde på med.

– Bruk av fysiske gjenstander i spillet har i tillegg vist seg å ha en større kognitiv effekt enn om alt foregår digitalt, derfor egner «Augmented Reality»-teknologien seg spesielt bra når formålet er å måle kognitiv svikt, sier Boletsis.

Han forteller at «Augmented Reality» i fremtiden vil kunne gjøre det mulig å overvåke spillernes motorikk. Dårligere motorikk kan også være tegn på kognitiv svikt, dermed får spillet flere parametere å vurdere ut fra.

– Dette er forbedringer vi har mulighet til å gjøre i den videre utviklingen av spillet, sier Boletsis, som nylig har fått jobb som postdoc ved Sintef i Oslo.

Smartkubers hjemmeside.

Kilder:

Smartkuber: A Serious Game for Cognitive Health Screening of Elderly Players. Boletsis Costas and McCallum Simon. Games for Health Journal. August 2016, 5(4): 241-251. doi:10.1089/g4h.2015.0107.

Author created version here.