Evolusjon


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Potetplagen som endret verden

Plantesykdommen tørråte endret Europa og Amerika, og førte til massedød og folkeforflytning. Vi er ennå ikke kvitt den. Men hvor kom den fra?

Dette vil kresne damer ha

Hos fugler er det som regel hunnene som velger partner. Så hva er det egentlig damene ser etter?

Skippertak gir liv til gamle bein

Dette ekornet fra 1878 blir rene ungdyret sammenlignet med den 6600 år gamle hvalrossen som ble datert etter noen og 50 år på lageret.

Brown trout or sea trout.

Spionerer på sjøøretten

Et forskerteam følger 50 enkeltfisk i syv måneder for å lære mer om dens liv – og død – i norske fjorder.

Granmeisa og livet i skyggenes dal

For granmeisa er det viktig å finne en plass i vinterflokkene. Det gir større sjanse for å overleve og pare seg. Men hva gjør de som ikke får noen plass?

Granmeisas generasjonskamp

Granmeis kan tilsynelatende leve fredelig sammen i månedsvis gjennom vinteren, men hele tiden pågår det en maktkamp og indre stridigheter i flokkene. Kampen tiltar om våren.

Hvor kom tamreinen fra?

Reinen finnes naturlig over store deler av de nordlige landområdene. Forskere er nå på sporet av opprinnelsen til den skandinaviske tamreinen.

Ledere er ikke innovative

– Gode ledere vet at de ikke nødvendigvis er innovative. Gode ledere vet også hvem som er innovative i organisasjonen.

Studerer nattsvermerens luktesans

På mikroskopisk nivå er det er mange slående likheter mellom mennesker og insekter − ikke minst når det gjelder luktesansen.

Gjøkens hemmelige liv

DNA fra 150 år gamle egg avslører hvordan gjøken har tilpasset seg – og sitt tvilsomme familieliv – en skiftende verden.

Dei små, grå

Forskarar ved NTNUs Senter for bevaringsbiologi (CCB) har over lang […]