Kvinner og menn misforstår hverandre. Det gjør de i USA, men også i Norge – et av verdens mest likestilte og seksuelt liberale land.

Hun er ikke interessert i sex – men det tror han

Kvinner og menn misforstår ofte hverandres signaler på vennlighet og seksuell interesse. Denne feiltolkningen overrasker ikke evolusjonspsykologen.

Se for deg følgende: En kvinne følger interessert med i samtalen med en mann hun akkurat har møtt. Hun smiler og er imøtekommende. Han tolker det hun sier og gjør som seksuell interesse.

Eller: En mann blir seksuelt tiltrukket av en kvinne han møter og signaliserer dette på ulike måter. Hun tror han prøver å være hyggelig og grei.

Kjenner du deg igjen? Da er du ikke alene.

Vi misforstår hverandre

I en fersk studie fra Psykologisk institutt ved NTNU rapporterer kvinner at menn ofte feiltolker deres signaler på vennlighet som seksuell interesse. Menn, derimot, opplever at kvinner ofte feiltolker deres signaler på seksuell interesse som vennlighet.

– Resultatene er ikke overraskende, sett fra et evolusjonært perspektiv. Det som er fascinerende, er at resultatene er identiske med en tilsvarende studie som ble gjennomført i USA – selv om Norge er et av verdens mest likestilte og seksuelt liberale land, sier forsker Mons Bendixen.

I de fleste områdene i psykologien er det få eller ingen forskjeller mellom kjønnene: mentale ferdigheter, intellektuelle prestasjoner, matpreferanser og så videre. Når det kommer til reproduksjon og utfordringer knyttet til det å finne seg en partner, er det derimot annerledes.

Evolusjonspsykologien er opptatt av hvordan menneskesinnet har evolvert, altså utviklet og tilpasset seg opp gjennom tidene. Evolusjonspsykologene studerer blant annet kvinners og menns seksuelle psykologi på tvers av kulturer, kontekster eller sosiale grupper. Tar vi evolusjonspsykologens briller på, forstår vi bedre hvorfor en mann ofte feilaktig vil tro at en dame som smiler og ler under en samtale, kanskje ønsker å gå til sengs med ham.

Mannen kan ikke være kresen

En manns mulighet til å reprodusere seg handler nemlig om å benytte sjansen når den byr seg. Han må kanskje bruke både tid og penger på å kurtisere, og det er ikke alltid innsatsen fører til sex. Det koster likevel mer ikke å forsøke – da får han ikke sjansen til å reprodusere seg.

– En manns reproduktive fitness, altså antall reproduktive etterkommere, er begrenset av hvor mange kvinner han kan gjøre gravid. Sånn er det ikke for kvinner, sier Bendixen.

En kvinne kan ha sex med en rekke menn over kort tid uten at det blir flere barn av det. Det er derfor en potensielt stor gevinst, og relativt liten kostnad, for en mann å ha sex med mange kvinner og benytte sjansen når den byr seg.

Derimot kan kostnadene være potensielt store for en kvinne dersom hun tror at en mann er mer seksuelt interessert enn det hun egentlig er: svangerskap, fødsel, amming, binding til barnet og tapte muligheter for ny pardannelse. Gjennom tusener av generasjoner har kvinners psykologi evolvert slik at de legger lista høyere, og de har måttet ha tydeligere signaler enn menn før de har vurdert å ha sex.

– Selv om disse prosessene opererer utenfor vår bevissthet, kan vi faktisk empirisk undersøke utfallet av dem, sier Bendixen.

Lik amerikansk studie

I den ferske NTNU-studien deltok 308 heteroseksuelle personer i alderen 18-30 år. 59 prosent av dem var kvinner.

Deltakerne var heteroseksuelle fordi seksuelt samkvem mellom kvinne og mann er nødvendig for naturlig reproduksjon. Halvparten av kvinnene og 40 prosent av mennene var i et parforhold. Spørsmålene var identiske med spørsmålene i en tilsvarende amerikansk studie fra 2003. Her er noen eksempler:

  1. Har du vært vennlig og grei mot noen av det motsatte kjønn, for så å oppdage at denne personen har misforstått dette som en seksuell invitasjon? Hvis ja, hvor mange ganger har du opplevd det?
  2. Har du vært seksuelt tiltrukket av noen og vist interesse, for så å oppdage at den andre personen har mistolket signalene dine og trodd at du bare var grei? Hvis ja, hvor mange ganger har du opplevd det?

Menn mistolker oftest

Resultatene viser at både kvinner og menn opplever at deres sosiale signaler blir mistolket av det motsatte kjønn. Kvinnene i undersøkelsen svarer at de det siste året har opplevd i snitt 3,5 ganger at de har vært imøtekommende, vennlige og greie, men at menn har mistolket disse signalene og i stedet gjort seksuelle framstøt. Mennene i undersøkelsen opplever også å bli misforstått av det motsatte kjønn på denne måten, men langt sjeldnere enn kvinnene.

Resultatene viser også at det er svært sjeldent at menn mistolker en kvinne som signaliserer seksuell interesse. Samtidig viser studien at dette gjelder uavhengig av om personen er i et fast parforhold eller ikke.

Bendixen viser til at Norge er rangert som et av de mest kjønnslike samfunnene i verden. USA, hvor en tilsvarende studie ble gjennomført i 2003, havner på 20. plass på Verdens økonomiske forums liste over likestilling i verden

– Det at den evolusjonspsykologiske hypotesen får støtte når man studerer utvalg også fra et kjønnslikt samfunn, svekker alternative forklaringsmodeller som bygger på at de sosiale rollene kvinner og menn tar i en kultur, bestemmer deres psykologi, sier han.

Unnskylder ikke seksuell trakassering

Forskerne ved Psykologisk institutt ønsker nå, med utgangspunkt i innsamlede data fra elever i videregående opplæring, å se på om feiltolkningen som ble avdekket i studien også gjelder for yngre ungdom i alderen 16-19 år – og om disse misforståelsene kan øke sjansen for seksuell trakassering.

– Selv om evolusjonspsykologien og våre funn kan bidra til å forklare menns seksuelt grenseoverskridende adferd er det ikke slik at evolusjonspsykologer forsvarer at det skjer. Det vil være en feilslutning. Vi kan redusere seksuell trakassering og ønsker å gjøre noe med det. Vi kan blant annet gjøre gutter oppmerksomme på at når en jente ler av vitsen din, står tett inntil deg, eller berører armen din på en fest, betyr det ikke nødvendigvis at hun er seksuelt interessert – selv om du selv tror hun er det, sier Bendixen.

Referanse:

Mons Bendixen (2014) Evidence of Systematic Bias in Sexual Over- and Underperception of Naturally Occurring Events: A Direct Replication of Haselton (2003) in a More Gender-Equal Culture. Evolutionary Psychology, 12(5), 1004-1021.