Lærer og elever i skolen

Ni saker om lekser, lærerutdanning og stress i skolen

Er lekser egentlig nødvendig? Hva er en god lærer? Når bør karakterer innføres? Og hvordan kan ungdomsskoleelever oppleve skolen mindre stressende?

Læreryrket er en av de viktigste jobbene for å sikre framtidas generasjoner god allmennkunnskap. 

Søkertallene til lærerutdanningen derimot, peker nedover. Det diskuteres på høyeste hold hva som må gjøres for å snu trenden og få flere til å søke seg til læreryrket.

NTNU har et sterkt forskningmiljø innen pedagogikk og undervisning. Her kan du lese noen av sakene vi har i Gemini-arkivet:

Vi er vant til at lekser er en del av skolen. Men lekser er ikke påbudt. Det er kun en mulighet skolene har.

– Er lekser egentlig nyttig og nødvendig?

 

Timetallet har økt drastisk fra 1990 til ca 2010. Endringen er ikke evaluert, og man vet heller ikke hvordan dette har påvirket elevene.

En av de største og dyreste satsingene i norsk skole er ikke evaluert

 

Hvordan oppfatter studenter og lærere lærerutdanningen? En NTNU-forsker har sett nærmere på dette. 

Hva er en god lærer?

Noen lærere gir elevene karakterer i 7. trinn, i den tro at det gjør overgangen til ungdomstrinnet lettere. Det er antagelig ikke så lurt.

– Karakterer må ikke innføres for tidlig

 

Skolesystemet har vært gjennom en endring. Fra en sosialdemokratisk skole til et mer markedsrettet utdanningsmodell. Dette ga mer konkurranse mellom skolene, og skulle gi blant annet bedre faglige resultater. Har dette påvirket skolen på noe vis?

Gir skolesystemet større sosiale forskjeller?

 

Færre lærerstudenter velger fordypning i estetiske fag, etter at det ble valgfritt. Det er ikke nødvendigvis bra for stresset blant ungdomsskoleelevene.

Slik kan ungdomsskoleelever oppleve skolen mindre stressende

 

Å starte i 1. klasse er spennende og en stor overgang. Det vil kunne bli en bedre start for barn 1. klasse om lærerne bygger på pedagogikk fra barnehagen, viser forskning.

– Overgangen fra barnehage til skole blir for stor

 

Bare 2 prosent av skolene trener svømming utendørs i dag…

– Barna må øve på å svømme utendørs

 

Andre verdenskrig: Ved å stå sammen og holde ut mange måneder med sult og straff, bidro lærere til å stoppe Quisling sitt forsøk på å kontrollere skolen og oppdragelsen av barna. 

Da lærerne bidro til å redde Norge fra nazismen