– Er lekser egentlig nyttig og nødvendig?

Dette er ett av temaene som aktualiseres gjennom en ny opplæringslov som er ute på høring. Flere forskere er skeptiske til effekten av hjemmelekser.