Slik kan ungdomsskoleelever oppleve skolen mindre stressende

Ungdomsskoleelever melder om stress og mangel på motivasjon. Men estetiske uttrykksformer i teoretiske fag kan redusere elevenes frykt for å gjøre feil. Likevel utdannes få lærere i estetiske fag.