Gir skolesystemet større sosiale forskjeller?

Forskere har undersøkt konsekvensene av resultatstyring og fritt skolevalg i grunnskolen. Det har fått dem til å spørre om den norske fellesskolen er under avvikling.