– Karakterer må ikke innføres for tidlig

Karakterer i 7. trinn kan ha en negativ effekt. Det kan påvirke elevers faglige prestasjoner og hvordan de opplever overgangen til ungdomsskolen, viser ny studie.