Arbeid med hydrogenteknologi i laben hos SINTEF.
Grunnarbeidet med Hystars teknologi er lagt ned i SINTEFs laboratorier i Trondheim. Teknologisjef og med-gründer Alejandro Barnett (t.h.) og forskningsingeniør Firdaus Hendricks har lagt ned utallige timer i prosjektet. Foto: Enova

Enova-millioner til ny hydrogenløsning

SINTEF-spinoffen Hystar har utviklet en unik, patentert elektrolyseteknologi som vil gjøre produksjon av grønt hydrogen billigere. Nå får de 38,2 millioner i støtte fra Enova.

Målet til Hystar er å gjøre grønt hydrogen, altså hydrogen produsert med fornybar kraft, mer konkurransedyktig. Det er etterlengtet i en verden med skyhøye oljepriser og økende behov for grønne energiløsninger. Hydrogen brukes til å gjøre alt fra gasskraftverk til lastebiler og tog utslippsfrie, og til å dekarbonisere flere industriprosesser.

Ny membran gjør katalysen billigere

Kjernen i den nye teknologien handler om den energikrevende vannspaltingen som må til for å produsere hydrogen med fornybar kraft: Det nyutviklede plastmaterialet (PEM: polymer electrolyte membrane) gjør prosessen billigere. Årsaken er at membranene endrer vilkårene for spalting av vann, fordi de gjør det mulig å bruke rimeligere katalysatorer enn det konvensjonelle vannspaltingsanlegg kan. I tillegg øker membranene virkningsgraden, noe som reduserer energibruken med omtrent ti prosent.

Illustrasjon av hydrogenpilot på Kårstø.

Sammen med Equinor skal Hystar pilotteste teknologien for PEM-elektrolysører på Gassco sitt anlegg på Kårstø. Pilotanlegget skal monteres inn i fire containere. (Ill. Hystar)

Komplett pilotanlegg

I samarbeid med SINTEF har Hystars teknologi blitt verifisert over flere tusen timers testing. Nå får teknologien viktig økonomisk drahjelp av Enova. Neste skritt på veien mot storskala kommersialisering av hydrogen-løsningen er pilottesting av et komplett 1 MW anlegg på Kårstø.

Prosjektets vil demonstrere Hystars teknologi under relevante driftsbetingelser. Dette er nødvendig for videre kommersialisering av teknologien.

Prosjektpartnerne Equinor og Gassco deltar som sluttbrukere av elektrolyseteknologi. Driftsbetingelsene vil velges ut fra Equinor og Gassco sine ønsker om å skape høy relevans for fremtidige prosjekter innenfor hydrogenproduksjon.