elektrolyse

hydrogen produksjon
KORTNYTT

Europa vil ha fart på grønn hydrogenproduksjon

Grønt hydrogen, produsert med elektrolyse og fornybare energikilder, spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. Men vi klarer foreløpig ikke å produsere denne rene energibæreren billig nok i industriell skala. Nå er en europeisk forsknings-dugnad på trappene.

Gemini.no logo

En ny jernalder?

Teknologisk er det fullt mulig å lage jern uten å forurense. Det spørs bare hva vi er villig til å betale.